Privacy Policy

Privacy Policy

Boontjes IT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welk doel bewaren we persoonsgegevens
Boontjes IT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over onze diensten en producten
Boontjes IT analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van de bezoekers.

Welke persoonsgegevens we verwerken

Boontjes IT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Functionaliteiten van de website

De website van Boontjes IT maakt gebruik van verschillende functionaliteiten die uw (persoons)gegevens opslaan. De gegevens die u verstuurt via het contactformulier worden verwerkt in ons systeem waardoor wij u gericht op de hoogte kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen. Onze website wordt niet door derden beheerd en ingezonden reacties zijn daarmee ook niet toegankelijk voor anderen dan direct betrokkenen. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen passen wij een techniek toe die uw IP-adres onthoudt wanneer u 3 pogingen heeft gedaan om in te loggen in het CMS. Het IP-adres wordt hierna geblokkeerd.

Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt

Boontjes IT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Boontjes IT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

In de pagina cookies alles lezen over de cookies die we gebruiken en uw voorkeuren hiervoor aanpassen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Boontjes IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De analytische data op Google analytics wordt 26 maanden bewaard. Ingezonden contact formulieren worden van de server verwijderd op het moment dat ze verwerkt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boontjes IT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens

Boontjes IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We maken gebruik van beveiligde verbindingen om alle gegevens die we verzamelen via de website versleuteld te verzenden als u persoonlijke data verstuurd.


Verantwoordelijk persoon voor privacy

Omdat we bij Boontjes IT veel met persoonlijke gegevens werken, hebben we een vast aanspreekpunt aangewezen die verantwoordelijk is voor privacy aangelegenheden. Deze persoon is Marvin Boontjes. Die u kunt bereiken via privacy@boontjes-it.nl.

Aanpassingen aan deze verklaring

We houden ons het recht voor om deze verklaring aan te passen. We raden aan dat u deze verklaring regelmatig inziet zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen

Aanpassen en verwijderen van gegevens

U kunt altijd contact met ons opnemen als u enige vraag heeft met betrekking tot onze privacy verklaring of als u inzage, aanpassingen of het verwijderen van uw gegevens wenst. U hebt de volgende rechten:

 • Informatie over welke persoonlijke gegevens we hebben en waarvoor we ze gebruiken;
 • Inzage in de persoonlijke gegevens die we van u bewaren;
 • Incorrecte gegevens laten corrigeren;
 • Verwijderen van informatie waarvan u niet wilt dat we ze bewaren;
 • Uw gegevens verhuizen naar een andere partij;
 • Uw toestemming intrekken;
 • Een menselijke blik bij het verwerken van de gegevens;
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

Zorg ervoor dat u duidelijk maakt wie u bent om ervoor te zorgen dat we niet de gegevens van de verkeerde persoon verwijderen of bewerken.

Klachten

Boontjes IT wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Boontjes IT
Adres: Populierenstraat 73
1731 ST Winkjel
Telefoon: +31 (0) 640 938 599
E-mail: privacy@boontjes-it.nl

Op het gebruik van deze website (www.boontjes-it.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Boontjes IT streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Boontjes IT niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Boontjes IT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Boontjes IT en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Boontjes IT garandeert niet dat e-mails die aan Boontjes IT worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Boontjes IT te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Boontjes IT heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Boontjes IT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Boontjes IT zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Boontjes IT daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Contact

Neem contact met ons op

Bij Boontjes IT weten we dat jouw privacy belangrijk is. We zijn er om je te helpen bij het realiseren van jouw online project. Plan vandaag nog een vrijblijvende afspraak in om te ontdekken hoe we dit samen kunnen doen.

Marvin BoontjesSoftware ontwikkelaarBoontjes ITPopulierenstraat 73 1731 ST Winkel+31(0) 6 409 38 599boontjes-it.nlinfo@boontjes-it.nl